fbpx

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej – napisz do nas

Agata Jakóbczak

+48 501 301 773

a.jakobczak@akademiaface.comAKADEMIA FACE ul. Opaczewska 67a 02-201 Warszawa

3 + 6 =

Administratorem Twoich danych osobowych jest AKADEMIA FACE Agata Jakóbczak z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 67a lok. 14, 02-201 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Odbiorcami Twoich danych mogą być osoby lub podmioty świadczące usługi administrowania stroną lub jej hostingu. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres e-mail: a.jakobczak@akademiaface.com, a.jakobczak@agencjaface.com lub listownie na adres AKADEMIA FACE, ul. Opaczewska 67a lok. 14, 02-201 Warszawa. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jesteśmy Online

Nasi dziennikarze i eksperci proponują wirtualne szkolenia i webinary

Jesteśmy Online

Nasi dziennikarze i eksperci proponują wirtualne szkolenia i webinary