fbpx

Szkolenia medialne –   prowadzą znani dziennikarze i eksperci.

Podczas szkoleń medialnych dziennikarze-praktycy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą jak skutecznie budować wizerunek publiczny, jak zrozumiale i prosto mówić o trudnych i skomplikowanych sprawach, jak wyjść z tarczą z sytuacji kryzysowej. Jak wykorzystać media do własnych celów.

Szkolenia medialne mają formę praktycznych warsztatów z operatorem i kamerą.

Podczas szkolenia medialnego uczestnik nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wystąpień w mediach. Udoskonali umiejętność swobodnego zachowania przed kamerą, wygłaszania skutecznych wypowiedzi w zależności od rozmówcy, panowania nad głosem i ciałem. Będzie potrafił poradzić sobie z trudnymi pytaniami dziennikarzy w sytuacjach kryzysowych, brać czynny udział w debacie. Szkolenia medialne dają praktyczną wiedzę o tym, jak stać się  ekspertem w mediach.

Ważną częścią szkoleń medialnych jest przygotowanie przedstawicieli organizacji do skutecznego działania w mediach w sytuacjach kryzysowych.

Nasze szkolenia medialne odbywają się w profesjonalnym studiu telewizyjnym (mogą również być przeprowadzone w siedzibie klienta lub w sali konferencyjnej).

ZAKRES SZKOLEŃ:

  • Jak definiować cel komunikacyjny, wizerunkowy w relacjach z mediami,
  • Czego oczekują dziennikarze i na co można się zgodzić,
  • Formy wypowiedzi telewizyjnych
  • Jak zachować się w bezpośrednich kontaktach z dziennikarzami, przy włączonych kamerach i mikrofonach.
  • Jak zachować się w sytuacji kryzysu medialnego, czy są dobre odpowiedzi na trudne pytania i w jaki sposób ich udzielać.
Czytaj więcej

Profesjonalne szkolenia medialne

Szkolenia medialne, z prezentacji i autoprezentacji –  nasze szkolenia prowadzone są  przez najlepszych dziennikarzy telewizyjnych.  Dobrzy, doświadczeni dziennikarze wiedzą nie z teorii, ale z własnego doświadczenia, jakie zachowania media lubią, a jakie nie są akceptowalne; jakie cechy ma mieć ekspert, żeby zapraszano go do programu, bo sami tych ekspertów wybierają. Doświadczeni dziennikarze najlepiej wiedzą i potrafią przekazać,  jakie gesty, postawa czy spojrzenia wyglądają w kamerze dobrze, a jakie zdradzają stres, niepewność czy fałsz. Są w tym ekspertami i nie ma im równych, bo codziennie stają przed kamerą twarzą w twarz z rozmówcą w wywiadach, debatach, rozmowach, polemikach. Na co dzień odczytują wszystkie komunikaty werbalne i niewerbalne, przekazywane przez ich rozmówców.  Zadają  niewygodne pytania w sytuacjach kryzysowych, aby wyciągnąć potrzebne dziennikarzowi informacje. Nie trzeba dłużej udowadniać, że właśnie tacy trenerzy: dziennikarze, praktycy, pasjonaci, potrafią najlepiej nauczyć pożądanych zachowań w wystąpieniach medialnych i przekazać najważniejsze zasady wystąpień przed publicznością.

Celem szkoleń jest wzmocnienie kompetencji w obszarze prezentacji i wystąpień publicznych oraz wystąpień medialnych oraz kreowanie wizerunku biznesowego w kontekście wystąpień publicznych. Adresatami szkoleń są osoby zarządzające firmą, rzecznicy prasowi, eksperci oraz wszystkie osoby, które w swojej pracy mają kontakt z mediami lub występują przed publicznością.

Na Państwa życzenie  możemy zorganizować szkolenia medialne w profesjonalnym studiu telewizyjnym. To bardzo skuteczne i ciekawe szkolenia. – gorąco zachęcamy do skorzystania z tej formuły szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przekonywanie
bez pokonywania

Autorskie, jedyne na rynku szkolenie dr hab. Olgierda Annusewicza „Przekonywanie bez pokonywania” pozwoli nauczyć się metody miękkiej perswazji z zachowaniem dobrych relacji, angażowania we własne pomysły, mobilizowania do wspólnego osiągania celów.

Podczas szkolenia z przekonywania uczestnicy dowiedzą się jak zbudować opartą na wzajemnym szacunku i sympatii relację z partnerami, współpracownikami, klientami. Zdobędą wiedzę o tym,  jak osiągnąć zamierzone cele w dyskusji, rozmowie, negocjacjach. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, komunikować pod presją i jak nie dać się zmanipulować.

Zakres szkolenia z przekonywania:
  • Jak zdobywać akceptację dla siebie i przekazywanych treści?
  • Jak budować argumentację i formułować perswazyjne wypowiedzi?
  • Jak budować relacje ze z osobami, które mają inne zdanie?
  • Jak rozpoznać i poradzić sobie zarówno z próbami manipulacji i zachowaniami, w których druga strona stara się uzyskać nienależną jej przewagę?
  • Jak zachowywać się podczas dyskusji w studiu tv?

Sztuka przekonywania

Program szkolenia z przekonywana wykorzystuje metodę ćwiczeń symulacyjnych, które są nagrywane, odtwarzane i omawiane.

Więcej informacji o szkoleniu z przekonywania znajdziecie Państwo tutaj.

dr hab. Olgierd Annusewicz

Przekonywanie bez pokonywania

Szkolenie pozwoli nauczyć się metody miękkiej perswazji z zachowaniem dobrych relacji, angażowania we własne pomysły, mobilizowania do wspólnego osiągania celów. Przekonywanie bez pokonywania to szkolenie dla wszystkich tych, których zawodowy i osobisty sukces zależy od tego, czy uda się zbudować opartą na wzajemnym szacunku i sympatii relację.

Inne szkolenia dr Olgierda Annusewicza:

Zarządzanie konfliktem, komunikacja i zarzadzanie informacją, autoprezentacja.

Kontakt:

13 + 3 =

Chcesz dowiedzieć się więcej lub zamówić Szkolenia albo Wykłady Motywacyjne?

Jesteśmy Online

Nasi dziennikarze i eksperci proponują wirtualne szkolenia i webinary

Jesteśmy Online

Nasi dziennikarze i eksperci proponują wirtualne szkolenia i webinary