Często na początku szkolenia z wystąpień publicznych zadajemy uczestnikom zadanie, aby wygłosili o kamery dwie krótkie prezentacje – jedną na temat swojej firmy czy pracy, drugą – o czym chcą.